ปัญหาเจ็บรองช้ำ ในนักวิ่ง รักษาได้ด้วย โยคะ ท่าอะไรบ้าง?

BY KruYoga POSTED IN ท่าโยคะ

ปัญหาเจ็บรองช้ำ บริเวณใต้ฝ่าเท้า ของนักวิ่งเป็นปัญหาที่กวนใจมาตลอด กินยาก็แล้ว หารองเท้ามาใส่ให้พอดีก็แล้ว ก็ยังไม่ดีขึ้น แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่แนะนำว่าต้องลองทำดู คือ ยืดเหยี่ยดกล้ามเนื้อต่างๆ ด้วย ท่าโยคะ เพื่อ ป้องกัน และ รักษา ภาวะ เจ็บรองช้ำได้ แต่ก่อนที่จะฝึกโยคะ เพื่อแก้ปัญหาเจ็บรองช้ำ ต้องรู้และเข้าใจก่อนว่า กล้ามเนื้อส่วนไหนของร่างกาย ที่บาดเจ็บ จะได้ บริหาร ยืดเหยียด กล้ามเนื้อได้ถูกต้อง ซึ่งกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้คือ  กล้ามเนื้อขาด้านหลัง (Hamstring muscles) , กล้ามเนื้อบริเวณน่อง (Calf Muscles)  เอ็นร้อยหวาย (Achilles tendon) ซึ่งเป็นเส้นเอ็นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อน่องกับส้นเท้า และ กล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้า (Plantar fascia)

muscle-anatomy

ภาวะเจ็บรองช้ำ เกิดจาก พังผืดใต้ฝ่าเท้า(Plantar fascia)อักเสบ บวม กดแล้วเจ็บ จึงทำให้ เส้นเอ็นร้อยหวายบริเวณข้อเท้ายึด กล้ามเนื้อน่องตึง จึงลามไปถึง กล้ามเนื้อ ขาด้านหลังตึง(Hamstring Muscles) ตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ กล้ามเนื้อมีความเกี่ยวเนื่องกัน เราจึงต้องค่อยๆ ยืดเหยี่ยดคลายเส้นให้ถูกจุด เพื่อบรรเทาอาการ เจ็บลองช้ำหายได้ถาวร

ท่าโยคะ แก้ปัญหา เจ็บรองช้ำ ส่วนใหญ่จะเน้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อ บริเวณขา ลงไปถึงน่อง และ ใต้ฝ่าเท้าตามลำดับ

Forward bend (Uttanasana)

Forward-bend

Warrior I (Virabhadrasana I)

Warrior-I

Twisted Triangle (Parivrtta Trikonasana)

Revoled-Triangle

Downward facing dog (Adho mukha svanasana)

Downward-dog

เอกสารอ้างอิง

  1. นพ.วิทูร บุญถนอมวงศ์.โรครองช้ำ โรคที่มากับอาการปวดส้นเท้า. [อินเทอร์เน็ต]. 2015  เข้าถึงได้ จาก https://www.bumrungrad.com/healthspot/February-2015/plantar-fasciitis
  2. เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Achilles Tendinitis).[อินเทอร์เน็ต] เข้าถึงได้จาก https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/achilles-tendinitis